Silná invaze a prakticky trvalý výskyt neofytů nabývá na významu zejména v údolích podhorských toků a nivách středního či spodního toku řek, kdy zejména jarní povodeň (příp. vyšší hladina v průběhu roku) splavuje semena neofytů či celé rostliny. Dochází ke kontaminaci nových oblastí či území v minulosti sanovaných a tyto lokality se stávají z hlediska přítomnosti geograficky nepůvodních druhů rostlin velmi problematické (zejména ve vazbě na autochtonní společenstva).

Monitoringu a sanaci neofytů se věnujeme v CHKO Litovelské Pomoraví. Pozornost je věnována křídlatkám – křídlatka sachalinská ( Reynoutria sachalinensis ), křídlatka japonská ( Reynoutria japonica ), křídlatka česká ( Reynoutria x bohemica ) a bolševníku velkolepého ( Heracleum mantegazzianum ) po celém území CHKO Litovelské Pomoraví. U lokalizovaných ohnisek neofytů je prováděna jejich opakovaná fyzická a chemická sanace.